Dry needling

Wat is dry needling?  Kort gezegd acupunctuur op westerse grondslag. Hierbij richten wij ons met name op de spieren. Hierin kunnen door verschillende oorzaken zo geheten triggerpoints ontstaan. Dit zijn kleine pijnlijke knoopjes of strengetjes dit een uitstralende pijn veroorzaken. Door deze met een klein naaldje aan te prikken kunnen de klachten effectief worden behandeld.